” Miks Ozoliņš :  Kā pārvērst svešiniekus par maksājošiem

klientiem ar reklāmu sociālajos mēdijos. 

Miks Ozoliņš ir režisors, digitālā mārketinga stratēģists savā aģentūrā Ad Formers, kā arī bijusī MTV Latvija seja.

Sarunas pieraksti:
1. Saproti kas ir Tava specialitāte un pārdod to. Mūsdienās var jebko monitizēt.
2. Identificē savus IDEĀLOS klienus. Tie kas visvieglāk un labprātāk pērk un/vai pirks.
3. Klientiem ir svarīgi viņu ieguvumi un viņu problēmas. Risini klientu problēmas.

Latviešu UZŅĒMĒJUS vai REKLĀMISTUS, kuri vēlas pārvērst svešiniekus pircējos vai klientos ar Facebook un Instagram reklāmu palīdzību, Miks aicina piebiedroties interaktīvajā grupā: http://uznemejiem.miksozolins.com/

Liels paldies par dalīšanos zināšanās, pieredzē un iedvesmā Mikum Ozoliņam!

STAY SHARP!

Citas Iedvesmu sarunas:

Matīss Eglītis – The Begginings vadītājs

Aigars Zariņš – Balsts uzņēmuma vadītājs

Viesturs Saldavs – ABC fitness vadītājs

Alans Amrons – Post it Notes inventor 

Vigants Lesausks – Scoro management un autors 

Māris Šveiduks – Lācplēša Gym 

Martiņš Bondars – Politiķis 

Māris Daģis – Sellfy and The Mill

Artis Daugins – Blue Shock Race

Edgars Auziņš – Coffee Tower

Pievieno mani: 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Youtube