Mārtiņš Bondars: “Nebaidies sapņot!” Iedvesmu saruna 

Niks Jansons 

Galvenās atziņas, ko aizguvu no M. Bondara:

1. Dari labu citiem un tie darīs labu Tev;

2. Vienmēr tici saviem mērķiem, un, ja neizdodas tos sasniegt, pavaicā sev “Kāpēc?”. Kad esi atradis atbildi, pielāgojies un turpini virzīties sava mērķa virzienā!
Piemēram, M.Bondara viens no mērķiem bija iestāties un pabeigt Hārvardas universitāti ASV, un viņam šī mērķa sasniegšana prasīja vairākus gadus.

3. Lielākā atšķirība starp LV un ASV ir cilvēkos un viņu domāšanas veidā, jo mērķtiecīgi un motivēti cilvēki apkārt rada pozitīvu stimulu veikt nepieciešamās darbības, tieši tāpēc ir jāatrod šādus cilvēkus un jāvairo tie sev apkārt!

4. Ir jātiecas pēc izcilības un jāspēj sevi padarīt unikālu!

5. Gramātas, ko iesaka Mārtiņš Bondars :
Phil Jackson “Sacred Hoops: Spiritual Lessons of a Hardwood Warrior”
Robert Gates “From the Shadows”.

Liels paldies par dalīšanos zināšanās, pieredzē un iedvesmā Mārtiņam Bondaram!

STAY SHARP!

 

Citas Iedvesmu sarunas:

Matīss Eglītis – The Begginings vadītājs

Aigars Zariņš – Balsts uzņēmuma vadītājs

Viesturs Saldavs – ABC fitness vadītājs

Alans Amrons – Post it Notes inventor 

Vigants Lesausks – Scoro management un autors 

Māris Šveiduks – Lācplēša Gym 

Māris Daģis – Sellfy and The Mill

Artis Daugins – Blue Shock Race

Miks Ozoliņš – Digitālais Mārketings

Edgars Auziņš – Coffee Tower

Pievieno mani: 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Youtube