“Party Bus” un “Coffee Tower” uzņēmumu pārstāvis

Edgars Auziņš

Atziņas, ko aizguvu sarunā ar Edgars Auziņš :

1. Visiem jauniešiem ir vērtīgi aizbraukt uz ārzemēm (1 – 5 gadiem), lai iepazītos ar Pasauli un gūtu plašāku skatījumu.

2. Skolā visvērtīgākais ir KONTAKTI, kas noderēs visas dzīves garumā.

3. Pastrādā uz kruīza kuģa, un tad sapratīsi, kas ir reāli GRŪTS darbs.

4. Edgars ir pārliecināts, ka cilvēka robežas ir daudz lielākas, nekā mums pašiem šķiet.

5. Edgars iesaka izmēģināt dažādus darbus, lai iegūtu plāšāku izpratni par sevi.

“Nav tādas Sliktas dienas, jo vienmēr var būt sliktāk!” /E.Auziņš./

Paldies par sarunu, padomiem un dalīšanos pieredzē!

Vairāk par Edgaru: https://www.linkedin.com/in/edgars-auzi%C5%86%C5%A1-78327521/

Stay Sharp!

Citas Iedvesmu sarunas:

Matīss Eglītis – The Begginings vadītājs

Aigars Zariņš – Balsts uzņēmuma vadītājs

Viesturs Saldavs – ABC fitness vadītājs

Alans Amrons – Post it Notes inventor 

Vigants Lesausks – Scoro management un autors 

Māris Šveiduks – Lācplēša Gym 

Martiņš Bondars – Politiķis 

Māris Daģis – Sellfy and The Mill

Artis Daugins – Blue Shock Race

Miks Ozoliņš – Digitālais Mārketings

Pievieno mani: 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Youtube