15.Ep: Raimonds Elbakjans

15.Ep: Raimonds Elbakjans

‘’Mazāk klausāties, mazāk lasiet, un vairāk dariet!’’ /R.Elbakjāns./ Trīs jautājumi Raimondam: Kāda ir Tava panākumu formula? ‘’Veicas stiprajiem, bet stiprs ir tie kurš ļoti daudz strādā un trenējas. Nekas nenāk viegli. Ir jāprot paņemt viegli. Kad Tev tā iespēja jau...